Follow UsWednesday, November 29, 2017

เลือกที่จะอยู่บ้านแบบไหนถ้ามีบ้านหลังเล็กกลางป่าอันโดดเดี่ยว

เลือกที่จะอยู่บ้านแบบไหนถ้ามีบ้านหลังเล็กกลางป่าอันโดดเดี่ยว

ความโดดเดี่ยวเป็นสิ่งที่มนุษย์อยู่คู่มาเนิ่นนาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่ไม่มีบ้านอยู่ตามถ้ำ จนกลายมาเป็นสังคมแห่งการอยู่ร่วมกัน ถ้าย้อนกลับไปอยู่แบบโดดเดี่ยว เราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไร พร้อมกับมีบ้านหลังเล็กน่าอยู่ ออกแบบให้โปร่งโล่ง แต่โดดเดี่ยว เราจะอยู่กันได้ใหม นี่คือประเด็น การที่เราอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกัน เจอแต่ความโหดร้าย ทำลายรากฐานของการดำเนินชีวิต

ในความรู้สึกลึกๆ ของมนุษย์ที่สัมผัสได้ คือ ความโหยหาความสงบ พลังงานชีวิต แสงแดดสาดส่องนำทาง จิตที่ได้รับความรู้สึก จากการแรงส่งจากสิ่งที่เราสัมผัสถึงความอบอุ่น เมื่อได้รับ ก็จะแปลงเป็นสิ่งที่จิตเราสัมผัสได้

การโหยหาที่อยู่อาศัย บ้านหลังเล็กในป่าเป็นสิ่งที่มนุษย์เราได้รับแรงบันดานใจจากความวุ่นวายในยุคปัจจุบัน ที่มีแต่ความเร่งรีบ

จะมีบ้านหลังไหนที่เราชอบและอยากจะกลับไปอยู่คนเดียว อยู่กับความโดดเดี่ยว


Advertisement
CR: https://www.venuereport.com/