Showing posts with label เครื่องมือช่าง. Show all posts
Showing posts with label เครื่องมือช่าง. Show all posts

รีวิว หัวแร้ง Hakko ปรับ อุณหภูมิได้ ร้อนเร็ว สวย น่าใช้

August 04, 2017
รีวิว หัวแร้ง Hakko ปรับ อุณหภูมิได้ หัวแร้งเป็นเครื่องมือช่างที่ใช้แพร่หลาย และ หัวแร้ง Hakko ปรับอุณหภูมิได้ ก็เป็นที่ต้องการและนิยม ส...

เครื่องมือช่าง สว่านโฮลซอเจาะปูน 2 นิ้วใช้งาน เจาะปูน ผนัง

October 19, 2016
เครื่องมือช่าง สว่านโฮลซอเจาะปูน 2 นิ้ว ใช้งาน เจาะปูน ผนัง ช่างแอร์ถ้าขาด โฮลซอ เจาะปูน 2 นิ้ว จะทำงานยากมาก ซึ่ง สว่านโฮลซอ ชนิดนี้เอ...

รูปเครื่องวัดระดับ ไดอัลเกจ Dial Gauge ใช้วัดระดับพื้นผิว ลาดชัน

October 03, 2016
รูปเครื่องวัดระดับ ไดอัลเกจ Dial Gauge ใช้วัดระดับพื้นผิว เครื่องมือช่าง  พิเศษ เครื่องวัดระดับ ไดอัลเกจ(Dial gauge) ที่มีควมสามารถในการ...

ดูช่างเปลี่ยนผ้าเบรค Honda City คู่หน้า ราคาเบาๆ

July 23, 2016
ดูช่างเปลี่ยนผ้าเบรค Honda City คู่หน้า  ราคาเบาๆ ผ้าเบรคคู่หน้า : เดินทางไปนครนายก ด้วยรถยนต์ Honda City Type Z ผิดสังเกตุที่ได้ยินเสียง...

เครื่องมือช่างงานไม้เบื้องต้น พื้นฐานงานไม้

March 01, 2016
เครื่องมือช่างงานไม้เบื้องต้น พื้นฐานงานไม้ งานไม้เป็นงานที่บรรพบุรุษของไทยเราให้วิชาสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น แต่เครื่องมือช่างงานไม้เบื...
Powered by Blogger.