Saturday, September 5, 2015

เครื่องมือช่างยนต์มีอะไรบ้างสำหรับช่างมือใหม่

เครื่องมือช่างยนต์มีอะไรบ้าง Auto Machine Hand Tools


หลังจากเขียนเครื่องมือช่างพื้นฐาน ต่อไปกล่าวถึงเครื่องมือช่างเครื่องยนต์ หรือสนใจที่จะหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจที่จะซื้อเครื่องมือช่างยนต์ เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้ แหล่งข้อมูลจาก http://www.lampangtc.ac.th/ เอามาเรียบเรียงให้ได้ดูกัน

Auto Mahine Hand Tools เครื่องมือช่างยนต์ เป็นตัวช่วยในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ และงานที่ออกมามีคุณภาพ การใช้เครื่องมือที่ถูกต้องและเหมาะสมกับงานย่อมนำมาถึงความสำเร็จของช่าง รวมถึงความปลอดภัยในการทำงานด้วย

รูปเครื่องมือช่างพื้นฐาน


อ้างถึง http://www.lampangtc.ac.th/
เครื่องมือช่าง คือ อุปกรณ์ช่วยในการทำงานให้ได้รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทำงาน เครื่องมือเป็นพื้นฐานในงานซ่อมรถยนต์

ไขควง Screw Driver: ทำหน้าที่ขันหรือคลายสกูเกลียว
คีม Pliers ทำหน้าที่จับชิ้นงานทั่วไป
คีมปากจิ้งจก Long nose plier ทำหน้าที่จับชิ้นงานขนาดเล็ก เช่น ถอดประกอบแหวนล็อคในหรือสลักที่ยึดเพลาไว้
คีมตัด Diagonal cutter plier ใช้ตัดเส้นลวดหรือตัดสายไฟ
คีมปากขยายหรือคีมปากเลื่อน Long Nose Plier ใช้จับงานทั่วไป
คีมถอดแหวนล็อค Snap Ring Plier ใช้ถอดประกอบแหวนล็อคนอกหรือแหวนล็อคใน ส่วนมากใช้งานที่เป็นเพลาและเฟือง
คีมล็อค Locking Plier ใช้จับชิ้นงานให้แน่น
ฆ้อน Hammer ใช้ตอกชิ้นงานชิ้นส่วนของเครื่องจักรต่างๆ ค้นมีหลายแบบ เช่น ค้อนทองเหลือง ค้อนพลาสติก การใช้งานแตกต่างกันไป
สกัด Coldุ Chisel ใช้ตัดโลหะ ผ่าหัวน๊อตที่เป็นสนิม
เหล็กส่ง Punch ใช้สำหรับตอกชิ้นส่วนเครื่องยนต์
เหล็กนำศูนย์ Center Punch ใช้ตอกนำก่อนเจาะโลหะ
ประแจปากตาย Open End Wrench ใช้ขันหรือคลายน๊อตสกรู ในที่ต่างๆ ของเครื่องยนต์
ประแจแหวน Box Wrench ใช้ขันหรือคลายน๊อตสกรู ขันได้แน่นมาก
ประแจรวม Combination Wrench มีทั้งประแจปากตาย และประแจแหวน ใช้ขันหรือคลายน๊อตสกรูในที่แคบ
ประแจหัวผ่า Flare nut Wrench ใช้ขันหรือคลายน๊อตท่อไอเสียและท่อน้ำมัน
ประแจโค้ง Half Moon Box Wrench ใช้สำหรับขันหรือคลายน๊อตท่อไอดี ท่อร่วมไอเสีย และมอเตอร์สตาร์ท
ประแจกระบอก Socket Wrench ใช้สำหรับขันหรือคลายน๊อตโบลท์ได้ดีที่สุด ขันได้แน่นและหัวน๊อตไม่เสีย
ด้ามขันแบบสว่าน Speed Handle ใช้ต่อกับประแจกระบอก ใช้ขันหรือคลายน๊อตโบลท์
ด้ามขันแบบกรอกแกรก Ratchet Handle ใช้ต่อกับประแจกระบอก ใช้ขันหรือคลายในที่แคบ
ด้ามขันแบบยาว Flex Handle ใช้ร่วมกับประแจกระบอก ใช้ขันหรือคลายน๊อตที่แน่นมากๆ
ด้ามขันตัวที Sliding "T" Handle ใช้กับประแจกระบอก ใช้ขันหรือคลายน๊อตที่ต้องการออกแรงเท่าๆ กัน
ก้านต่อ Extension ใช้ต่อกับประแจกระบอกและด้านขัน เพื่อใช้ขันหรือคลายโบลท์ที่อยู่ลึก
ข้อต่ออ่อน Universal Joint ใช้ต่อกับประแจกระบอกและด้ามขัน ใช้ขันหรือคลายน๊อตที่อยู่คนละระนาบกับด้ามขัน
ประแจเลื่อน Adjust Wrench ใช้สำหรับงานทั่วไป
ประแจจับแป๊บ Pipe Wrench ใช้งานจับทั่วไป
ประแจแอล Allen Wrench ใช้ขันหรือคลายน๊อนที่มีหัวเป็นรูหกเหลี่ยม
ไมโครมิเตอร์ Micrometer ใช้วัดขนานของชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีขนาดเล็ก
เวอร์เนียร์แคลิปเปอร์ Vernier Caliper ใช้วัดความโต ด้านนอก ด้านใน ด้านลึกของชิ้นงาน
ไดอัลเกจ Dial Gauge ใช้วัดความสึกหรอของชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์
ฟิลเลอร์เกจ Feeler Gauge ใช้วัดระยะห่างของอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องยนต์ เช่น วัดหัวเทียน วัดหน้าทองขาว




Advertisment



เครื่องมือพิเศษ เป็นเครื่องมือช่างยนต์ที่กล่าวมาไม่สามารถใช้ได้แล้ว จึงต้องมีเครื่องมือพิเศษมาใช้ เป็นเครื่องมือที่ใช้ขันน๊อตสกรูตามค่า เช่น ขันฝาสูบ ขันยึดประกบก้านสูบ มีดังนี้

ประแจปอนด์แบบหน้าปัทม์ จะมีโคนด้ามเป็นหน้าปัทม์พร้อมเข็มชี้ เข็มหมุนได้สองทาง คือด้านขันและด้านคลาย
ประแจปอนด์แบบเข็มชี้ มีการออกแบบให้วัดโดยตรง ซึ่งดูจากเข็มชี้ ถ้าออกแรงในการขันมากด้ามประแจปอนด์จะบิดไป จากเข็มชี้มาก
ประแจปอนด์แบบไมโครมิเตอร์ จะไม่มีเข็มแต่จะอ่านค่าที่ด้าม ซึ่งจะมีสเกลคล้ายกับไมโครมิเติร์ เมื่อขันถึงค่าที่ปรับไว้ ก็จะมีเสียงดัง
กระบอกรัดแหวนสูบ ใช้สำหรับบีบรัดแหวนสูบ เพื่อใช้ในการประกอบลูกสูบเข้ากับกระบอกลูกสูบของเครื่อง
คีมถ่างแหวนลูกสูบ ใช้ถอดและประกอบแหวนลูกสูบเข้ากับร่องแหวนของลูกสูบ
เครื่องมือกดสปริงลิ้น ใช้สำหรับกดสปริงลิ้น เพื่อถอดหรือประกอบลิ้นไอดี และลิ้นไอเสียของเครื่องยนต์

กฏความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ




Advertisment


 • ควรเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับงาน
 • อย่านำเครื่องมือที่มีปลายแหลมคมไปไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้า
 • เครื่องมือบางชนิดจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายด้วย
 • ควรสวมแว่นนิรภัยเมื่อทำงานเกี่ยวกับเศษโลหะ
 • ควรยึดจับงานให้แน่น
 • ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน ควรมีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทได้สะดวก
 • แต่งกายให้รัดกุม
 • มีป้ายเตือนความปลอดภัย
 • มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
 • ตรวจสอบเครื่องมือและบำรุงรักษา เพื่อความปลอดภัย
 • หลังจากเลิกปฏิบัติให้ทำความสะอาดเครื่องมือให้เรียบร้อย